Cận thị, cách chữa cận thị tốt nhất

Đã hai thế kỷ trôi qua kể từ khi Fuch có công trình đầu tiên nghiên cứu về cận thị trong đó những kết luận của ông vẫn còn nguyên giá trị cho tới bây giờ. Nguyên nhân của bệnh cận thị Cận thị do nhiều yếu tố gây ra nhưng công việc do phải nhìn gần, trong một thời gian dài ...
Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 00:00
 
chia sẻ với bạn bè