chua can thi

  Cận thị là một trong những nguyên nhân hay gặp nhất gây giảm thị lực trên toàn thế giới. Các cuộc điều tra gần đây tại các khu vực địa lý khác nhau trên những quần thể khác nhau có những tỷ lệ riêng biệt về cận thị, nhưng nhìn chung đều từ 20% trở lên. ...