cận thị - phòng tránh và điều trị

 
 Cận thị – Bệnh hay gặp ở trẻ vị thành niên

Cận thị – Bệnh hay gặp ở trẻ vị thành niên

Đã hai thế kỷ trôi qua kể từ khi Fuch có công trình đầu tiên nghiên cứu về cận thị trong đó những kết luận của ông vẫn còn nguyên giá trị cho tới bây giờ.

 
   
chia sẻ với bạn bè