Bệnh khác Chủ nhật, 08 Tháng 4 2012 05:31

Câu hỏi:

bệnh rung giật nhãn cầu băm sinh

Triệu chứng: hai lòng đen mắt đưa đi đưa lại liên tục

cho cháu hỏi là bệnh rung giật nhán cầu hiện nay có chữa được không

BS trả lời

Rung giật nhãn cầu có nhiều nguyên nhân.Các bất thường gây mất tương ứng hình ảnh võng mạc,các bất thường của hệ thống mắt-tiền đình,các bất thường thần kinh phối vận giữa hai mắt cũng có thể dẫn tới biều hiện này.
Có loại điều trị được nhưng rất ít,phần lớn là không điều trị được vì vị trí tổn thương rất khó thể can thiệp được và cơ chế bệnh của rung giật rất phức tạp
Quan trọng là phải tìm được nguyên nhân gây rung giật.
VD:
Rung giật do tật khúc xạ thì phải đeo kính (có thể điều trị được hoàn toàn hoặc một phần)
Rung giật trong bệnh bạch tạng và các tổn thương tiền đình-mắt bẩn sinh thì không điều trị được.

   
chia sẻ với bạn bè